Q Gardens, werkwijze

Najaar in eigen tuin

Q Gardens werkwijze en stappenplan

Oriënterend gesprek

Een locatiebezoek, samen met de opdrachtgever, is het uitgangspunt. Alle knelpunten, maar vooral ook wensen en ideeën, worden al rondlopend besproken en in kaart gebracht. De opdrachtgever krijgt op deze manier meteen een idee van de mogelijkheden, de haalbaarheid van de wensen en het budget dat daarvoor nodig is.

Inventarisatie

De inventarisatie bestaat uit het opmeten van het terrein, het nemen van een grondmonster en het bestuderen van de randvoorwaarden zoals de wet- en regelgeving.

Opnemen van zon/schaduw, massa/ruimte, hoogte/diepte, beschermde monumenten zoals de bomen voor het huis. De ligging van het perceel in het gebied en de specifieke kenmerken daarvan. Gecombineerd met de wensen van de opdrachtgevers en uw randvoorwaarden.

Schetsontwerp

Er worden twee tot drie concepten gemaakt naar aanleiding van ons gesprek. Dit om de verschillende mogelijkheden te illustreren. Uiteindelijk wordt één schets door u gekozen die wordt aangepast tot een definitief ontwerp, rekeninghoudend met de budgetindicatie. U kunt aanvullende wensen en ideeën kenbaar maken die worden verwerkt in het definitieve ontwerp.

Detaillering

Verhardingen, verlichting, evt kleine bouwwerken zoals vijver, keermuren, schuttingen, tuinhuisje of pergola worden uitgekozen. De harde materialen worden in nauw overleg met elkaar uitgezocht. Het kan zijn dat opdrachtgever en tuinontwerper samen op pad gaan om materialen te bekijken.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd. In het D.O. (definitieve ontwerp) is globaal aangegeven welke beplantingsgroepen waar gedacht worden. Is dit door u goedgekeurd, dan worden eventuele technische tekeningen gemaakt op basis waarvan de uitvoerder een offerte kan maken voor de aanleg.

Beplantingsplan

Het beplantingsplan is een uitwerking met soortnamen, aantallen, maten. Het maken van een beplantingsplan is veel werk en vereist specifieke kennis van de beplanting.

Met de bestellijst kunt u naar kwekers en tuincentra gaan, om offertes te vragen voor de genoemde planten en hun aantallen.

Een alternatief is om met het beplantingsplan, beplantingslijst en werktekening naar een hovenier te gaan. Vraag een offerte aan voor de aanleg van uw tuin conform de tekeningen en beplantingslijst.

Aanlegbegeleiding

Indien wenselijk kan ik adviseren bij de keuze van een hovenier en andere vakmensen en offertes voor u aanvragen en samen met u beoordelen. De tuinontwerper is de 'accountmanager' in dit proces. Overleg, wijzigingen en afspraken lopen via de tuinontwerper die dat vervolgens doorgeeft aan de hovenier/uitvoerder.

Levering plantmateriaal

Omdat niet altijd alle planten leverbaar zijn kan het zijn dat de hovenier niet alle aangegeven planten kan krijgen. De hovenier en de tuinontwerper overleggen met elkaar welke alternatieven leverbaar zijn. Zijn er planten in het plan opgenomen die echt heel bijzonder zijn dan kan de opdrachtgever zelf de planten gaan halen bij een gespecialiseerde kweker.

Op de plantdag is de tuinontwerper aanwezig om de beplanting samen met de hovenier/opdrachtgever uit te zetten. De tuinontwerper sorteert, kijkt naar de geleverde kwaliteit, de geleverde aantallen en zet de planten op de plaats. Dit is een belangrijk moment, want er wordt geschoven met planten om het gewenste effect te bereiken.

Onderhoud & Tuincoaching

De hovenier kan twee keer per jaar komen voor het onderhoud van de tuin. Indien gewenst kan ik de eerste twee jaar het onderhoud begeleiden als Tuincoach of om vrijwilligers te instrueren.

Twijfelt u of u het hele traject wel wilt aangaan? Maak dan een afspraak voor een uurtje tuincoaching. Dat kan heel verhelderend werken.

U kunt er ook voor kiezen om alleen een tuinontwerp en/of een beplantingsplan te laten maken.