Ecologie & Cultuurhistorie

ecologie-3214
Diversiteit in planten trekt insectenecologie-3123
Hekwerk van takken van de hazelnootecologie-006
Wormen in de aarde is een teken van rijk bodemlevenecologie-3202
Bloemenweide Christopher Lloydecologie-2650
Vogels en andere dieren vinden onderdak in een houtstapel

Ecologie & Cultuurhistorie

Ecologie

De bodemsoort en de natuurlijke omgeving bepalen welke beplanting kan worden toegepast. Zijn de juiste soorten bomen, struiken, vaste planten en bollen evenwichtig toegepast dan trekt die beplanting (flora) veel beestjes en insecten (fauna) aan. En dat is precies waar het bij ecologie om gaat.

In eigen tuin

Eén hand tuinaarde bevat meer levende organismen dan er mensen op aarde wonen. Het is daarom erg belangrijk om zorgvuldig met de bodem om te gaan. Het bodemleven krijgt voeding door het te composteren, mulchen en af en toe eco-voeding te geven.
De natuurlijke kringloop blijft gesloten. Van tuinafval wordt compost gemaakt, van snoeisel worden plantensteunen gemaakt en van wilgen, elzen en hazelaar takken worden hekjes en takkenrillen gemaakt.
Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen.

Voordeel van een ecologische tuin

Door maar een paar keer per jaar in te grijpen kunnen struiken bloeien, planten groeien. Als de bodem bedekt is droogt die minder uit en er is minder tijd nodig om onkruid te wieden of ongedierte te verjagen. Is er een mol, dan is er geen muis. Vlinders, vogels, egels, padden en salamanders zullen er een eigen plek vinden.

Stapelmuurtjes en takkenrillen

In gestapelde muurtjes van gebroken tegels en puin kunnen duizenden insekten het hele jaar door wonen. Salamanders hebben er een droge plek voor de winter. Muurplanten hebben het naar hun zin. Houtrillen bestaan uit gestapeld dood hout. Dood hout leeft, daar groeien paddenstoelen, mossen en varens. In takkenrillen nestelen roodborstje en winterkoning. Zowel liggend als staand is dood hout ideaal voor insekten als lieveheersbeestjes, solitaire bijen, spechten en vele anderen. Dood hout leeft! Het is niet voor niets al jarenlang een goed gebruik bij natuurbeheerders.

Cultuurhistorie

In Nederland liggen veel tuinen met een historie bij buitenhuizen, statige stadse huizen en herenboerderijen. Vaak wordt er eerst aan de restauratie van het huis of de bebouwing gedacht. Daarna, als er dan nog geld over is, wordt gedacht aan de tuin en het omliggende landschap. Gek eigenlijk want waarom is dat huis juist daar neergezet?

Q Gardens heeft oog voor de geschiedenis van tuin en huis die nauw aan elkaar zijn verwant.
Ieder tuin- en beplantingsontwerp wordt gemaakt op basis van de (nog) aanwezige tuinelementen. Eventueel wordt tuinhistorisch onderzoek gedaan door een specialist op dat gebied. Op basis van de inventarisatie en het onderzoek wordt een eigentijds tuinontwerp gemaakt gebaseerd op de historische structuur en tuinelementen.